รายการวิทยุจุฬาฯ Innovative Wisdom

รายการวิทยุจุฬาฯ FM 101.5 รายการ Innovative Wisdom ดำเนินการในรูปแบบวิสาหกิจที่ไม่แสวงหากำไรแต่สามารถจัดหารายได้ให้เพียงพอต่อการพัฒนาและปรับปรุงตัวเอง นอกจากนี้ยังปฏิบัติงานภายใต้กรอบจริยธรรมได้เป็นอย่างดี
เมื่อก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล วิทยุจุฬาฯได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานเพื่อผลักดันให้เกิดช่องทีวีทางด้านการศึกษา จึงใช้ประสบการณ์ด้านการจัดรายการวิทยุ สู่รายการโทรทัศน์ที่ใช้ฐานคิดจากองค์กรความรู้และงานวิจัย สร้างสรรค์ด้วยบุคลากรคุณภาพ เทคโนโลยีที่ทันสมัย พัฒนาต่อไปเพื่อยืนหยัดเป็นสื่อมวลชนที่สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต

รับชม/ฟังย้อนหลัง
CBS Academy คณะบัญชีฯ จุฬาฯ
อาคารไชยยศสมบัติ 2 ชั้นล่าง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อเรา

  02-218-5958

  02-218-5701

  cbsacademy@cbs.chula.ac.th

ติดตามเรา

© 2023 ศูนย์บริการวิชาการและฝึกอบรม คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เงื่อนไขการให้บริการ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล